Zasady komunikacji wizualnej w projektowaniu graficznym

Zasady komunikacji wizualnej

W dzisiejszych czasach kreowanie marki jest ściśle powiązane z prowadzeniem kampanii e-marketingowej. Informacje na temat konkretnych produktów lub usług w pierwszej kolejności wyszukiwane są w sieci, a wizytówkę danej firmy coraz częściej stanowi jej strona internetowa.

Odpowiednio zaprojektowana strona www jest nie tylko nośnikiem informacji, ale również ma za zadanie wywołanie pozytywnych (założonych przez projektanta) skojarzeń związanych z prezentowaną za jej pośrednictwem treścią. Pomijając istotny, jednak najczęściej uzależniony od indywidualnych potrzeb klienta, dobór kolorystyki, motywów graficznych, a także kroju i zestawów czcionek (fontów), przy tworzeniu strony internetowej niezwykle ważne jest zachowanie harmonii i spójności wszystkich znajdujących się na niej elementów. Podstawowe reguły projektowania witryn internetowych sprowadzają się do zachowania norm tak zwanej komunikacji wizualnej (komunikacji poprzez obraz), polegającej na przekazywaniu informacji – konkretnych wartości, idei, emocji w wizualnej formie. Stosując określonego rodzaju grafikę, fotografię, filmy lub animacje zwiększamy siłę i skuteczność zawartego na stronie przekazu tekstowego oraz jego graficzną użyteczność.

Założenia komunikacji wizualnej odwołują się do fundamentalnych zasad projektowania w ogóle, to znaczy:

  1. Umiejętnego wykorzystania tak zwanej przestrzeni pozytywnej, zajmowanej przez element projektu oraz przestrzeni negatywnej, stanowiącej obszar otaczający dany element (widoczne jest to zwłaszcza w projektach logo).
  2. Zastosowania reguły trójpodziału (reguły trójek), polegającej na stworzeniu (i nałożeniu na stronę) siatki, składającej się z dziewięciu równych części, powstałych w wyniku poprowadzenia przez pole strony dwóch pionowych i dwóch poziomych prostych, pozostających w równych odstępach od siebie – miejsca przecięcia linii podziału stanowią kluczowe punkty ekspozycji, na które użytkownik witryn internetowych zwraca szczególną uwagę, a w których warto umieścić istotne informacje. Taki zabieg pozwala na zachowanie balansu pomiędzy poszczególnymi elementami strony oraz na wyszczególnienie najważniejszych treści.
  3. zastosowania tak zwanego złotego podziału, czyli odpowiedniej proporcji elementów strony względem całości i względem siebie – stosunek jednego elementu do drugiego, zgodnie z zasadą matematyczną, mówiącą że stosunek całości odcinka do jego większej części jest identyczny, jak stosunek większej części do mniejszej, jest bliski liczbie φ i wynosi około 1,6. Zachowanie proporcji, na przykład między długością bocznego menu strony a jej główną częścią, zawierającą treść, umożliwia zbudowanie zrównoważonej kompozycji oraz wprowadzenie harmonii.

Kierowanie się sprawdzonymi, w zasadzie przez wieki, regułami sprawi, że projektowana przez nas strona internetowa będzie wysoce funkcjonalna i przyjazna dla potencjalnych odbiorców. Dobrze skomponowana, z zachowaną proporcją poszczególnych elementów witryna pozwoli również na wykreowanie profesjonalnego wizerunku promowanej marki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *