Zasada bliskości a projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne

Obecnie, jednymi z najpopularniejszych nośników informacji są strony internetowe. Ze względu na ogólną dostępność do internetu, komunikowanie się za ich pośrednictwem jest znacznie szybsze i ma o wiele większy zasięg, niż w przypadku tradycyjnych form przekazu. Aby strona internetowa spełniała zamierzoną przez jej twórcę funkcję, musi być odpowiednio zaprojektowana (skomponowana). Chcąc przewidzieć zachowania użytkowników witryn internetowych, projektanci odwołują się często do ustaleń innych, pozornie niemających nic wspólnego z tworzeniem stron, dziedzin wiedzy.

Projektowanie stron www, podobnie jak ogólnie pojęte projektowanie graficzne, opiera się na zastosowaniu podstawowych standardów, dotyczących zachowania przejrzystości i spójności kompozycji. Jedną z powszechnie stosowanych zasad jest, wywodząca się z założeń psychologii postaci, zasada bliskości, znana również jako prawo bliskości. Odwołując się do mechanizmu postrzegania ludzkiego (percepcyjnego postrzegania całości) podkreśla ona tendencję ludzkiego umysłu do automatycznego klasyfikowania elementów znajdujących się w swoim pobliżu, jako podobnych do siebie, co oznacza, że dostrzegane przez odbiorcę strony internetowej elementy, pokrewne pod względem tematycznym bądź znaczeniowym, grupowane są w jedną całość. Innymi słowy, bliskość wskazuje na powiązania i podkreśla współzależność. Jak to się ma do projektowania stron www?

W celu zaznaczenia związku między poszczególnymi elementami strony internetowej oraz zwrócenia na nie uwagi użytkownika, umieszcza się je blisko siebie. Pozwala to na wskazanie relacji semantycznej jej elementów – te zbliżone do siebie postrzegane są jako powiązane ze sobą, natomiast elementy znajdujące się w znacznej odległości od siebie postrzegane są jako niemające ze sobą nic wspólnego. Jeżeli chcemy, aby użytkownik witryny wręcz podświadomie skojarzył ze sobą konkretne treści zawarte na stronie, warto umieścić je blisko siebie, jak na przykład nazwę artykułu prezentowanego w sklepie internetowym i wyrażenie „kup teraz”. Natomiast, jeśli nie chcemy, żeby konkretne elementy były przez niego powiązane, umieszczamy je z dala od siebie. Tak zwane logiczne grupowanie pozwala na zachowanie wizualnej hierarchii elementów znajdujących się na stronie oraz na swobodne, intuicyjne poruszanie się po niej.

Stosując zasadę bliskości możemy również posłużyć się tłem (pustą przestrzenią strony) w celu zaakcentowania wybranych fragmentów lub, wykorzystując jednocześnie zasadę kontrastu, wyróżnić dany element poprzez odseparowanie go od grupy podobnych do siebie.

Zasada bliskości pozwala na uporządkowanie strony i wyeksponowanie poszczególnych jej elementów, zachowanie spójności witryny oraz jej przejrzystości. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu znajdujących się na niej elementów, jesteśmy w stanie zwiększyć jej czytelność, a co za tym idzie również użyteczność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *