Projektowanie stron www dla niewidomych i niedowidzących

Hand pushing virtual search bar

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego niemal 2 miliony Polaków dotkniętych jest dysfunkcją oczu. Wśród nich znajdują się także osoby niewidome i niedowidzące, z myślą o których wprowadza się innowacyjne rozwiązania w niemal każdej dziedzinie życia, po to, aby umożliwić im normalne funkcjonowanie. Wśród takich dziedzin jest także internet, bez którego większość osób nie wyobraża sobie pracy, a nawet życia.

Aby umożliwić korzystanie z sieci osobom dotkniętym tak poważnymi chorobami oczu, stosuje się różne rozwiązania, między innymi poprawiające widoczność stron internetowych, ich przejrzystość i czytelność. Są to najprostsze stosowane metody, a wśród nich między innymi:

  • wprowadzenie możliwości zwiększenia czcionki na stronie,
  • dobieranie odpowiedniej kolorystyki witryny,
  • stosowanie różnego rodzaju narzędzi umożliwiających łatwy kontakt z administratorem witryny, np. poprzez stosowanie komunikatorów głosowych.

Wśród rozwiązań bardziej zaawansowanych, projektanci stron www kreują witryny w oparciu o style CSS, co z kolei przekłada się na jakość ich odbioru przez osoby niedowidzące. Dzieje się tak poprzez:

  • uporządkowanie struktury i treści strony, w tym pod względem hierarchii ważności informacji, stosowania prostszych form przekazu treści, rezygnacji ze skomplikowanych struktur graficznych,
  • rozdzielenie sposobu prezentacji witryny od jej treści, co umożliwia osobom niedowidzącym wyłączenie stylów, w jakich stworzona została dana treść, i tym samym odczytanie jej bez rozpraszających elementów graficznych,
  • umożliwienie odczytania tytułów i nagłówków za pomocą syntezatora mowy,
  • możliwość formatowania tekstu, poprzez zastosowanie pogrubień, zmiany wielkości czcionki, zwiększenia odstępów między literami, i zmiany innych praktycznych elementów w wyglądzie strony, umożliwiające ich łatwiejsze odczytanie.

Wśród najwyżej klasyfikowanych pod względem innowacyjności rozwiązań znajdują się syntezatory mowy, które umożliwiają poruszanie się po stronie także osobom niewidomym. Jednym z najlepszych tego typu produktów na świecie jest stworzony przez polską firmę syntezator mowy IVONA. Jego najnowsza wersja została wzbogacona o dodatkowe podprogramy IVONA Reader oraz NVDA screenreader, które razem tworzą Pakiet Rehabilitacyjny IVONA. Dla osób niewidomych jego stosowanie oznacza możliwość wydawania komend głosowych, odsłuchiwanie ebooków, odczytywanie zawartości ekranów, i wiele innych, które pozwalają na pełne korzystanie z zasobów internetu. Druga wersja syntezatora jest na tyle ulepszona i rozwinięta, że umożliwia programowi rozróżnianie rodzajów treści, w tym adresów, nagłówków, skrótów i innych reguł stosowanych w języku polskim. Ponadto IVONA intonuje we właściwy sposób odczytywaną treść, co podnosi komfort użytkowania i nie drażni słuchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.