Uwaga na cyberprzestępców

smolaw/bigstockphoto.com

Użytkownicy sieci są stale zagrożeni działaniami cyberprzestępców, a ich zmniejszona czujność może mieć poważne konsekwencje. Ich ofiarom padają nie tylko firmy, ale również prywatne osoby. Dobrze więc poznać działania, na które trzeba zwracać szczególną uwagę.

Przestępczość komputerowa jest nieodłącznym elementem rozwoju informatycznego oraz korzystania z Internetu. Gdy używanie komputerów stało się powszechne, pojawiły się nowe, nieznane dotąd rodzaje przestępstw. Walkę z cyberprzestępczością postawiła sobie za jeden z celów Unia Europejska. W Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazano przestępstwa, których zwalczanie powinno stać się absolutnym priorytetem, a wśród nich wymieniono przestępstwa komputerowe. Na tej podstawie w państwach członkowskich powstały wyspecjalizowane jednostki przeznaczone wyłącznie do walki z cyberprzestępcami.

Mianem cyberprzestępstwa określa się wszystkie przestępstwa popełnione w sieci. Wśród nich mogą być czyny, które istnieją również w innym, niewirtualnym środowisku, jednak mają również swoją internetową odmianę i dokonywane są właśnie za pośrednictwem Internetu. Należą do nich:

 • stalking – czyli uporczywe nękanie drugiej osoby za pośrednictwem maili, komunikatorów, portali społecznościowych itp.,
 • pornografia dziecięca – umieszczanie lub przeglądanie niedozwolonych treści,
 • terroryzm – przejmowanie za pomocą Internetu kontroli nad systemami bezpieczeństwa, bazami danych banków, urzędów, lotnisk itp.,
 • oszustwa – wyłudzanie pieniędzy, umieszczanie wprowadzających w błąd treści i ogłoszeń, zawieranie wadliwych umów,
 • kradzież tożsamości – posługiwanie się cudzymi danymi w celu zawarcia umowy, wyłudzenia kredytu, tworzenie fałszywych profili na portalach społecznościowych, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat jakiejś osoby itp.

Istnieją jednak typy przestępstw, które występować mogą wyłącznie w świecie wirtualnym. Najczęściej popełnianym przez cyberprzestępców czynem jest stosowanie malware. Pod tym pojęciem kryje się korzystanie ze złośliwego oprogramowania. Jest to definicja bardzo szeroka, ponieważ w sieci istnieje mnóstwo programów, które po dostaniu się na twardy dysk naszego komputera są w stanie wykraść z niego dane, czy je uszkodzić. Najbardziej znanymi złośliwymi programami są:

 • konie trojańskie – ukryte w innych aplikacjach lub programach,
 • spyware – służące szpiegowaniu użytkowników,
 • ransomware – blokuje dostęp do systemu,
 • wirusy – dostają się do komputera poprzez zainfekowane pliki, które mogą być ściągane z sieci, przesyłane, czy przeniesione na zewnętrznym nośniku (pendrive),
 • robaki – nie potrzebują nosicieli, w przeciwieństwie do wirusów, potrafią samodzielnie rozprzestrzeniać się po systemach,
 • keyloggers – służą do zapamiętywania wpisywanych na klawiaturze liter, a dane te przesyłają na serwery tworzone przez cyberprzestępców.

Aby uchronić się przed malware, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności. Przede wszystkim nie instalujmy oprogramowania z nieznanych źródeł. Zainstalujmy też skuteczny i sprawdzony program antymalware, który skutecznie usuwa nie tylko samo złośliwe oprogramowanie, lecz także wszelkie jego pozostałości (wpisy w rejestrze); należy też dbać o jego regularne aktualizacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.