Najmłodsi użytkownicy odchodzą od Facebooka. Instagram coraz bardziej popularny

bigtunaonline/bigstockphoto.com

Według danych polskiej agencji NapoleonCat liczba użytkowników Facebooka w najmłodszej grupie wiekowej, 13-17 lat, spadła z 1,8 mln do 1,5 mln (dane z czerwca 2018 r. w porównaniu z czerwcem 2017 r.), czyli o 18%.

Mimo to Facebook pozostaje nadal najbardziej popularną platformą społecznościową w Polsce. Łącznie korzysta z niego 16,3 mln osób. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w przedziale 25-34 lata – 29% użytkowników. W tej grupie zanotowano 7-procentowy wzrost. Na drugim miejscu znajduje się grupa 18-24 lata (wzrost o 1%). Na trzecim są osoby w wieku 35-44 lata (wzrost 14%). Najmniej liczne są najstarsze grupy wiekowe – 45-54 i +55 lat. Tu też odnotowoano największy wzrost, po 32%. Wskazuje to, że Facebook staje się bardziej atrakcyjny dla osób nieco starszych.

Jeśli natomiast chodzi o serwis Instagram, zanotował on ogromny wzrost w grupie wiekowej 35-44 – o 95%. Imponujący wynik widać też w grupie 25-34-latków – wzrost o 69%. W grupie jak dotąd najaktywniejszej na Instagramie, 18-24-latków, przyrost wyniósł 31%. Zwróćmy jednak uwagę, że wyjściowe liczby z czerwca 2017 r. były w starszych grupach wiekowych wyraźnie niższe niż w przypadku Facebooka.

Odnotowano też dużą liczbę osób korzystających jednocześnie z dwóch bądź trzech platform społecznościowych. Jeśli chodzi o wszystkie rozpatrywane grupy wiekowe, a więc osoby powyżej 13 lat, najwięcej użytkowników korzysta jednocześnie z Facebooka i Messengera – 6,9 mln osób. Sporą grupę stanowią też osoby mające konta jednocześnie na Facebooku, Messengerze i Instagramie – 4,1 mln. Z kolei w najmłodszej grupie wiekowej, 13-17, najliczniejsi są użytkownicy korzystający jednocześnie ze wszystkich trzech platform – 800 tys. osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.