Czym jest SVG?

Dxinerz-Pvt-Ltd/bigstockphoto.com

Dxinerz-Pvt-Ltd/bigstockphoto.com

SVG (Scalable Vector Graphics) to język służący do opisu dwuwymiarowej grafiki wektorowej. Zawartość  tego stworzonego w 1999 roku pliku tekstowego tworzy zestaw znaczników XML, które opisują rozmiary, pozycję, wygląd dwuwymiarowych kształtów, obrazów oraz tekstu. Poszczególne podstawowe elementy SVG można łączyć i wykorzystywać, sporządzając w ten sposób bardziej skomplikowane kształty.

Grafika tworzona za pomocą składni SVG to grafika wektorowa, dzięki której dane obiekty można powiększać bez utraty jakości obrazu. Dzięki temu świetnie nadaje się ona do przechowywania schematów, prezentacji, wykresów oraz większości obrazów generowanych komputerowo. Należy ją jednak wykluczyć w przypadku  przechowywania zdjęć, zeskanowanych obrazów i video.

W SVG można opisywać standardowe obiekty (krzywe, elipsy, prostokąty), efekty specjalne (filtry), wypełnienia gradientowe, maski przezroczystości czy sposób animacji elementów w SML.

Do tworzenia grafiki w formacie SVG można użyć :

  • dowolnego edytora tekstu
  • własnych programów, które tworzą ręcznie plik svg
  • wolnych programów, takich jak Sketch, Karbon 14, Sodipodi czy Inkscape

SVG pozwala też na użycie szablonów stylów (CSS), języków skryptowych, np. JavaScript, jak również na rozszerzanie funkcjonalności poprzez dodanie własnych elementów oraz właściwości przy pomocy standardowych technik XML.

SVG opracowało pod koniec XX w. konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium),  zajmujące się tworzeniem standardów dla sieci Web. Warto pamiętać, iż ten zapis grafiki wektorowej (statycznej i animowanej) to  otwarty standard, dzięki czemu dostęp do niego nie jest obwarowany żadnymi licencjami czy patentami i nie jest kontrolowany przez żadną firmę. Dlatego też może być swobodnie wykorzystywany w aplikacjach.

Znane są jego trzy rekomendacje (ukończone wersje standardu): SVG 1.1, SVG Tiny 1.2, SVG Mobile 1.1, a także kilka zarysów oraz planów następnych wersji.

Język SVG zbudowano na języku XML (Extensible Markup Language), dlatego też zachowano język bazowy, taki jak DOM (Document Object Model), generowanie dokumentów za pomocą przekształcenia XSL (Extensible Stylesheet Language), osadzanie dokumentów SVG w innych plikach XML i znaczników z innych języków w dokumentach SVG.

Obsługa SVG jest możliwa w przeglądarce Amaya, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Konqueror, Safari i Internet Explorer. Te przeglądarki, gdzie SVG nie jest zaimplementowany muszą posiadać odpowiednią wtyczkę.

Konkurencją dla SVG jest VML (Vector Markup Language), czyli język służący do opisu grafiki wektorowej. Jest on również zbudowany w oparciu o XML, lecz standard obsługuje się praktycznie tylko przez produkty Microsoftu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.