Systemy bankowości internetowej – jak pogodzić funkcjonalność i bezpieczeństwo?

Jak projektowac systemy bankowości internetowej?

Jednym z podstawowych kanałów dostępu do banku jest obecnie system internetowy, w związku z tym wymagania klientów związane z jego obsługą stale rosną. Banki muszą więc na bieżąco reagować na potrzeby zmian, uwzględniając przy tym również profil swojego klienta.

Czego innego bowiem oczekuje od systemu bankowego użytkownik prywatny, a czego innego klient biznesowy czy firma. Klienci z segmentu detalicznego chcą w szczególności posiadać możliwości złożenia zlecenia, założenia lokaty czy obserwacji dostępnego salda. Klienci korporacyjni natomiast potrzebują już bardziej złożonej usługi. Ponadto, systemy takie charakteryzuje konieczność pogodzenia ciągłego dostępu klientów do swoich danych, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa w tym zakresie.

W projektowaniu tego rodzaju witryn niezwykle ważna jest funkcjonalność. Wyróżnić można trzy kategorie segmentów, które każdy system bankowy powinien zawierać:

  • segment informacyjny, dzięki któremu użytkownicy posiadają dostęp do aktualności, w tym różnego typu danych z zakresu makroekonomii, kursów walut, stóp procentowych, pozwala na obserwację trendów na rynkach finansowych,
  • segment transakcyjny, czyli odpowiedzialny za zlecenia płatnicze od momentu ich utworzenia do realizacji, dokonywane z rachunków bankowych, lokat, kart płatniczych i innych produktów, wzbogacony o usługi specjalne dla klientów korporacyjnych, np. polecenia przelewu, zleceń masowych itp.,
  • segment komunikacyjny, służący efektywnej wymianie informacji między użytkownikiem systemu a bankiem, umożliwiający kontakt z doradcami i opiekunem klienta, składanie wniosków, wysyłanie powiadomień dla klientów wybranymi kanałami.

Przeniesienie bankowości indywidualnej do globalnej sieci powoduje zagrożenie przestępstwami typowo internetowymi. Projektując więc system zabezpieczeń dla stron bankowych, należy zagwarantować bezbłędność przesyłanych danych, a także ochronę przed dostępem do nich osób trzecich, tak by sprostał on następującym zadaniom:

  • zapewniał ochronę przed wykonywaniem transakcji na rachunku przez osoby nieupoważnione,
  • uniemożliwiał osobom trzecim zapoznanie się z danymi dotyczącymi zarówno rachunku i wykonywanych na nim operacji, jak i samego użytkownika,
  • zabezpieczał treść składanych zleceń przed ich przechwyceniem lub zmianą podczas transmisji.

Niezwykle istotne jest, aby stosowane rozwiązania były stale kontrolowane, modyfikowane i ulepszane, ponieważ ze względu na duży postęp techniczny szybko stają się przestarzałe, i przez to zmniejszają bezpieczeństwo użytkowania. Lista zagrożeń jest bardzo długa, dlatego stworzenie dobrego systemu bankowego wymaga dużej wiedzy, doświadczenia i intuicji. Zaufanie klientów jest czymś, na czego nadwyrężenie czy utratę bank nie może sobie pozwolić. Toteż projektując internetowe kanały dostępu, należy opierać się na kilku podstawowych założeniach dotyczących ich funkcjonalności oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla klientów i ich pieniędzy.