Animacje wracają na strony www

Animacje

fot. Rawpixel/bigstockphoto.com

Animacja komputerowa jest jedną z dziedzin grafiki komputerowej, która w ostatnich latach coraz prężniej się rozwija. Polega na tworzeniu ruchomych obrazów, np. napisów czy postaci. Coraz częściej staje się pożądanym i chętnie wykorzystywanym elementem na stronie www.

Żeby stworzyć iluzję ruchu, na monitorze komputera wyświetla się obraz, by szybko zmienić go na następny – podobny, ale z niewielkimi zmianami. Animacja to inaczej sekwencja obrazów, które mają inną zawartość i są powiązane w logiczną całość oraz są wyświetlane po sobie z określoną wcześniej szybkością, przez co dają wrażenie ruchu. Podobną technikę wykorzystuje się w kinie i telewizji. Animacja może obejmować zmiany obiektów (wielkości, położenia, koloru), światła (jego natężenia, skupienia) i miejsca punktu orientacji. Można wyróżnić jej następujące rodzaje:

  • animacja poklatkowa, w której tworzy się każdą ramkę po kolei, ma ona najczęściej formę mapy bitowej;
  • wykorzystanie ramek kluczowych – wybrane ramki są generowane, a pozostałe obliczane;
  • skrypty – w nich zawiera się opis właściwości danego obiektu;
  • animacja interaktywna – w tym przypadku obiekty sterowane są przez użytkownika. Animację można stworzyć za pomocą odpowiedniego oprogramowania np. Adobe Flash, można również do tego użyć prostszych programów graficznych, jednak umożliwiają one jedynie tworzenie podstawowych, prostych rozwiązań.

Jakie są główne zalety tworzenia komputerowych animacji?

Umożliwiają one prostsze rysowanie ramek za pomocą komputera. Dzięki nim można dokonać przekształcenia obrazu, np. przesunąć dany obiekt w przestrzeni. Przy wykorzystaniu skryptów można opisać dane przekształcenia. Kolejna korzyść to automatyczne generowanie kolejnych sekwencji. Animacja daje duże pole do popisu w tworzeniu efektów specjalnych, banerów i innych form reklamowych. To też sposób na łatwą i bezpieczną archiwizację. Jest ona szczególnie przydatna, gdy całość informacji trzeba zawrzeć w jednej grafice, co jest bardzo istotne zwłaszcza w reklamie, kiedy na ograniczonej przestrzeni i w określonym czasie chce się przekazać najważniejsze treści. Animacje umożliwiają również łączenie się z danym interfejsem, tak jak poprzez przyciski. Strona www staje się przez to bardziej żywa i daje możliwość nie tylko prezentowania samych tekstów, ale zdobywa nowe, cenne walory.

Głównym zadaniem animacji jest wzbogacanie i wzmacnianie przekazu multimedialnego, uatrakcyjnienie treści zawartej na www. Pełni ona również formą informacyjną i pokazową oraz stanowi rodzaj narracji. Umiejętnie wykorzystana może mieć także cenne walory edukacyjne. Animacja może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu funkcjonalności i atrakcyjności strony, zwłaszcza gdy jej zadaniem jest eksponowanie danego produktu. Należy jednak uważać, by nie warstwa estetyczna i zastosowane efekty czy nowatorskie rozwiązania nie wpłynęły niekorzystnie na jej czytelność i łatwość, z jaką możną się nią posługiwać.